Rankos pirštai , nepriklausomai nuo delno , gali būti ilgi ir trumpi

Rankos pirštai , nepriklausomai nuo delno , gali būti ilgi ir trumpi .
Ilgi pirštai išreiškia gilesnį žmogaus mąstymo lygį .
Žmonės su trumpais pirštais nesmulkmeniški nei gyvenime , nei moksle . Darbe mažiau apdairūs , nekruopštūs .
Jei iš pažiūros pirštai grubūs ir trumpi , tai žmogus rafinuotas , artimesnis gyvuliui . Pavyzdys gali būti beždžionė .
Jos delnas ilgesnis ir labiau išvystytas , negu žmogaus .
Jei pirštai užriesti į vidų ar aiškiai per trumpi , tai byloja , kad žmogus taip pat yra ne mąstytojas , o daž-
niausiai atsargus ar net bailus .
Jei pirštai užriesti į išorę , vyras ar moteris atviresni , sugebantys greitai mąstyti ir padaryti išvadas , mažiau
konservatyvūs .
Šio tipo kraštutinis atvejis – kai pirštai tokie lankstūs , kad juos galima atlenkti beveik iki priešingos rankos
pusės . Tokie žmonės per daug atviri ir tai jiems nenaudinga . Jie per daug “šokinėja“ , nemoka logiškai mąstyti ,
beveik nieko nelieka jų atmintyje .
Žmonės su nelanksčiais pirštais lėčiau įsimena , bet visapusiškiau aprėpia žinias ir puikiai atsimena tai , ką
sužino .
Sulenkti , susukti ar iškreipti pirštai – jeigu tai ne ligos pasekmė – nepalankūs . Jie faktiškai reiškia kokių nors
savybių “išnirimą“ – tą ir rodo deformuotas pirštas .
Jeigu pirmas pirštas palinkęs link antrojo , žmogaus siekiai bus saturniški ir nesveiki . Toks žmogus uždaras ,
slepia savo siekius . Labai uždarą prigimtį reiškia vienas į kitą palinkę antras ir trečias pirštai .
Kad ketvirtas pirštas , arba mažasis , išlenktas ar palinkęs link trečio piršto ,- žmogus įžvalgus piniginiuose
reikaluose ; jeigu ketvirtas pirštas labai ilgas ir jeigu galvos linija lengvai užlenkta į viršų – seksis versle . Simbolikoje
ši rankos pusė ir mažasis pirštas vadinami “krupjė mentele“. Tai reiškia , jeigu ši rankos pusė pirmiausia krenta
į akis ir mažasis pirštas ilgas , tai žmogus turi polinkį “susižerti“ daiktus , arba aiškiai gobši jo prigimtis .
Iš vidinės pusės ant pirštų galiukų esančios mažos pagalvėlės reiškia , kad žmogus labai rafinuotas ir jautrus ,
o taipogi tai , kad jis rafinuotai jaučia daiktus . Tokie subjektai gali lengvai rasti kelią ir daiktą tamsoje apgraibo-
mis ir prisiliesdami .
Jeigu pirštai prie delno pagrindo yra labai putlūs ir riebūs , tokie vyrai ar moterys mėgsta gerą valgį ,
gėrimą ir prabangų gyvenimą . Jeigu pirštų pagrindas plonas , o tarp pirštų yra tarpai , tai reiškia žmogaus išrankumą
maistui .
Kai tarp pirmo ir antro piršto yra didesnis tarpas negu tarp kitų , tai aiški nuoroda į subjekto minčių
nepriklausomybę ; kai tarpas didesnis didesnis tarp trečio ir ketvirto – nuoroda į veiksmų nepriklausomybę .
Reliatyvus pirštų ilgis
Jeigu pirmas pirštas labai ilgas , žmogus stengsis vadovauti ir įsigyti kitų autoritetą . Tokia natūra “leidžia
įstatymus“ . Tai labai geras ženklas , esant gerai galvos linijai . Žmogus su trumpu rodomuoju pirštu mažiau
veršis valdyti kitus , bus švelnesnis ir atlaidesnis tarnams ir pavaldiniams .
Jeigu pirmas pirštas nenatūraliai ilgas , toks kaip ir antras , žmogus ypač trokš valdžios . Geriausias pavyzdys-
Napaleonas Didysis : abiejų jo rankų pirmas pirštas beveik lygus su antruoju .
Jei antras ( Saturno ) pirštas atrodo sunkus ir ypač jei jis artimas kvadratiniam tipui , tai jo savininkas –
mąsli , rimta , introspektyvi natūra , tiesa , turinti liguistą mąstymo nukrypimą . Jeigu pirštas daugiau užsmailintas –
savybės priešingos .
Kai trečias pirštas ilgas , tai yra ilgesnis už pirmąjį , tai rodo , kad svarbiausia šio žmogaus gyvenime – šlovė
ir populiarumas , bet esant geroms galvos ir Saulės linijoms , tai puikus ženklas artisto rankai ir visiems , kurių
karjera susieta su publika . Jeigu šis pirštas ypač ilgas , lygus antrajam , tai žmogus linkęs į kraštutinumus ,
pasiryžęs viskuo rizikuoti .
Mentelės pavidalo trečias pirštas , jeigu ne per ilgas , – puikus ženklas oratorių ir artistų rankose , nes
sustiprina dramatinį ir jausminį poveikį auditorijai .
Jeigu ketvirtas pirštas , arba mažylis , yra geros formos ir ilgas , tai tarsi “subalansuoja“ visą ranką ir duoda
žmogui proto jėgą . Jeigu labai ilgas ir siekia trečio piršto nago pagrindą , rodo gražbylystės jėgą , lengvą kalbos
tėkmę .
Lygūs ir gumbuoti pirštai
Vaizdžiai tariant , sąnariai – tai pirštų narelių sienos . Jie lyg stabdo ar slopina impulsyvią veiklą . Todėl
žmogus su gumbuotais pirštais , darydamas išvadas , labiau mąstys ir neskubės , negu žmogus su lygiais pirštais .
Kvadratiniai pirštai su lygiais sąnariais – savaime puikus ženklas , nes šiuo atveju byloja apie mąslias , rimtas ,
lygių pirštų impulsyvumą subalansuojančias savybes .
Nuo pagrindo iki pačių galiukų labai nusmailėję pirštai tarsi kalba apie neapgalvotą , impulsyvų žmogaus
būdą .
Didysis pirštas ir jo ypatumai
Didžiajam pirštui reikia skirti ypatingą dėmesį . Bet kuriuo atveju tai pats svarbiausias rankos narys . Nuo
seno didžiajam pirštui skiriamas svarbus vaidmuo .
Rytų kraštuose kaliniai , prašydami pasigailėjimo , sugniaužia jį kitais pirštais – tokiu bežodžiu būdu jie
parodo savo paklusnumą .
Religijoje didysis pirštas turi labai svarbią reikšmę . Protestantų ir katalikų bažnyčiose palaiminimas sutei-
kiamas didžiuoju ir pirmaisiais dviem pirštais , be to , didysis pirštas reiškia Dievą , rodomasis – Kristų , arba
Dievo valią , o antrasis pirštas reiškia Šventąją dvasią .
Graikų bažnyčioje tik vyskupas laimina didžiuoju ir pirmaisiais dviem pirštais , tokiu būdu vaizduodamas
Trejybę , o eilinis dvasininkas šį gestą atlieka visu delnu .
Senuose anglikonų bažnyčios ritualuose nurodyta , kad žegnotis reikia didžiuoju pirštu .
Medicinoje aptinkama daug didžiojo piršto įrodymų , bet unikaliausias – “ didžiojo piršto centras“ smegenyse .
Neurologai gerai žino , kad , tyrinėdami didįjį pirštą , jie gali nustatyti paciento polinkį susirgti paralyžiumi,
kadangi didysis pirštas tai parodo daug anksčiau , negu ligos simptomai išryškėja kitose kūno vietose .
Taip pat yra naudojami organizmo gydymo būdai , kurie pagrįsti didžiojo piršto svarba . Pavyzdžiui –
Su Džok , kurie nuo seno turi didelį populiarumą .
Priėmėjos , gimus vaikui , tuoj ima stebėti didžiuosius pirštus . Jeigu kūdikis keletą dienų po gimimo
laiko suspaudęs didįjį pirštą kitais pirštais , tai , jų nuomone , jis pirmaisiais gyvenimo metais bus silpnas . Jei
praėjus septynioms dienoms po gimimo , didžiojo piršto beveik nematyti , galima manyti , kad vaikas bus silpna-
protis .
Artėjant mirčiai , didysis pirštas praranda savo jėgą ir palinksta į delną – tai požymis , kad valia atsisako
kovoti .
Didysis pirštas su lanksčiais sąnariais
Jeigu didžiojo piršto nago narelis plokščias , plonas ir gerai suformuotas , tai reiškia , kad jo savininko
būdas rafinuotas ir vinklus . Jei narelis dar ir lankstus , tai tokio žmogaus poelgius lemia tik nuotaika , ir jis
lengvai viskam pasiduoda ( pavyzdys – 2 ) .
Vyras ir moteris , turintys lankstų pirštą , bjaurisi kelti “scenas“ , tuo tarpu
žmogus su nelanksčiu pirštu konfliktus provokuoja .
Žmonės , turintys lankstų didįjį pirštą , pasižymi plačia erudicija ir pažiūrų
liberalumu . Jie linkę į ekstravaganciją ir išlaidumą , bet dosnūs patarimais ir
darbais . Nusileidžia kitų nuomonei daugiausia dėl to , kad nepakenčia kivirčų
ir nenori kad jiems būtų priekaištaujama . Taipogi jie linkę daugiau žadėti už
žmones su nelanksčiu didžiuoju pirštu . Dažniausiai jie mažiau moralūs , nes
dėl savo plačių pažiūrų lengvai randa pasiteisinimą sau ir moka pateisinti
kitus .
Žmonės su lanksčiu nykščiu lengvai prisitaiko prie kitų žmonių ir aplinky-
bių , gali susidraugauti su kuo tik nori , ir nesunkiai prisitaiko prie naujo
darbo ar naujos aplinkos . Kad ir kokioje šalyje atsidurtų , lengvai pripranta
ir jaučiasi tarsi savo namuose .
Pavyzdys -1 ,- vadinamas “ kuokos pavidalo didysis pirštas “ , kurį paprastai turi tie , kurie žmogžudystę
įvykdė apimti nesuvaldomos aistros .
Didysis pirštas su nelanksčiais sąnariais
Visiškai priešingomis savybėmis pasižymi žmonės su nelanksčiu nykščiu ( 3 pav. ) . Tokie žmonės sunkiau
prisitaiko prie aplinkybių ar naujų žmonių . Visais požiūriais jie santūrūs , atsargesni , uždaresni , konservatyvesni .
Bet savo ketinimus vykdo su dideliu užsispyrimu ir valia . Gerai save kontroliuoja , o jei gali , tarsi mojuodami
botagu , kontroliuoja ir kitus . Kitaip sakant , jie “nepalenkiami“ , o žmogus su lanksčiais sąnariais yra “palenkia-
mas“ .
Pirmas , arba nago , narelis
Jei didžiojo piršto pirmas , arba nago narelis ilgas ir gerai suformuotas ( 4 pav. ) , tai reiškia aukštesnį
intelektualinio išsiauklėjimo lygį , negu tų , kurių narelis yra grubus ir gyvuliškas . Kuo trumpesnis nago narelis ,
tuo mažiau žmogus sugeba kontroliuoti savo veiksmus .
Antras , arba vidurinis , narelis
Antras didžiojo piršto narelis – labai svarbus temperamento ir charakterio rodiklis . Narelis turi dvi aiškiai
skiriamas formas : suformuotas , talijos pavidalo ( 5 pav. ) ir pilnas narelis vienodos formos per visą ilgį ( 6 pav. ).
Pirmas tipas – rafinuotesnio žmogaus , išsilavinusio , subtiliau samprotaujančio , taktiškai bendraujančio su
kitais , diplomato .
Antras , tai yra su pilnu nareliu , priklauso atkaklesniam ir netaktiškam žmogui ; dažniausiai toks tipas
būna aršus ginčininkas , nepakantesnis kitų nuomonei .
Trečias narelis
Trečias nykščio narelis – tai kaulo struktūra ties Veneros kauburiu . Kuo ilgesnis , tuo labiau jo savininkas
kontroliuoja savo jausmus . Jeigu ištiesus delną , šis narelis atrodo lyg trumpinąs ranką ar per siauras , tai toks
žmogus nedrąsus visuomenėje , mėgsta šeimos gyvenimą ir tylų ramų egzistavimą .
Nuo neatmenamų laikų didysis pirštas buvo dalijamas į tris dalis – meilę , logiką ir valią , reiškiančias tris
pasaulį valdančias jėgas . Pirmas , arba nago narelis , reiškia valią , antras – logiką , arba protą , trečias – aistringą