Archive for liepos, 2017:

Jonažolė padės atsikratyti pagrindinių odos problemų.

Jonažolė puiki priešuždegiminė priemonė, kuri padės atsikratyti pagrindinių odos problemų. Sumaišykite kiaušinio trynį su dviem šaukštais jonažolių aliejaus. Gautą masę užtepkite ant veido ir palaikykite 15 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu.


Bruknės gali būti labai vertinga gydomoji priemonė nuo gripo, žvynelinės ar cukrinio diabeto.

Bruknės – nuo gripo ir žvynelinės Bruknės gali būti labai vertinga gydomoji priemonė nuo gripo, žvynelinės ar cukrinio diabeto. Nuo gripo Šaukštą išdžiovintų bruknių lapų užpilti stikline (200 ml) verdančio vandens, palaikyti 30 min, nukošti ir gerti po 2 šaukštus 4-5 kartus per dieną. Naktinis vaikų šlapimo nelaikymas 2 šaukštus bruknių lapų ir uogų užpilti 2 stiklinėmis (400 ml) verdančio vandens. Palaikyti 30 min. ir nukošti. Pusę gauto kiekio (200 ml) vaikui sugirdyti per dieną, o kitą pusę – prieš miegą. Nuo žvynelinės Odą vilgyti bruknių uogų sultimis. Tai daryti 4-5 kartus per dieną. Nuo cukrinio diabeto Šviežios bruknių uogos
Skaityti toliau


Kaip var­to­ti (nau­do­ti) auk­si­nį ūsą

Kaip var­to­ti (nau­do­ti) auk­si­nį ūsą Spi­ri­ti­nei trauk­ti­nei ga­min­ti nau­do­ja­mi šo­ni­niai ūg­liai, su­da­ry­ti iš ru­dai vio­le­ti­nių maz­gų, ki­taip są­na­rė­lių, tarp ku­rių yra da­le­lių. Au­ga­las tuo­met lai­ko­mas tin­ka­mu vais­tams, kai ja­me jau yra 8-10 są­na­rė­lių. Rei­kia pa­im­ti 30-40 da­le­lių (kon­cen­tra­ci­ja ga­li kis­ti), su­smul­kin­ti ir už­pil­ti 1 lit­ru deg­ti­nės, tam­sio­je vie­to­je pa­lai­ky­ti 10-15 die­nų pe­ri­odiš­kai su­pur­tant. Trauk­ti­nė tam­pa tam­siai vio­le­ti­nės spal­vos, pas­kui ją rei­kia nu­koš­ti ir lai­ky­ti tam­sio­je vė­sio­je vie­to­je. Kar­tais trauk­ti­nei nau­do­ja­mas vi­sas au­ga­las pa­lie­kant tik jo vir­šū­nę to­liau aug­ti. Įvai­rios kon­cen­tra­ci­jos trauk­ti­nė nau­do­ja­ma tiek iš­ori­niam gy­dy­mui, tiek ger­ti gy­dant os­te­o­chon­dro­zę, su­tren­ki­mus, tu­ber­ku­lio­zę, bron­chi­nę ast­mą, pneu­mo­ni­ją, po­ope­ra­ci­nes są­au­gas, po­li­pus, fib­ro­mas, mio­mas ir
Skaityti toliau


%d bloggers like this: